Alternativa x

Llançà

Alternativa x Llançà (AxL) és un grup de veïns amb diferents idees personals, però amb la mateixa idea com a grup: ganes de treballar per a Llançà!


Per a la gent de Llançà,
Hem creat una agrupació anomenada "ALTERNATIVA PER LLANÇÀ" (APL). La nostra intenció és renovar i afavorir la vida quotidiana als ciutadans de Llançà. No som un partit polític ni depenem de les ordres de ningú, la nostra funció és treballar per un Llançà millor.
Per això el nostre programa es basa principalment en els tres pilars fonamentals de l'economia municipal: el turisme, els impostos i l'Ajuntament. Volem que Llançà sigui la referència dels pobles del nord de la Costa Brava respecte al turisme, l'economia, la sanitat, els esports, l'educació etc. Aconseguir una cooperació i un bon treball amb les associacions per afavorir la viabilitat d'aquestes.
APL és un grup de veïns amb diferents idees personals, però amb la mateixa idea com a grup, amb ganes de treballar per Llançà i el desig de canviar un model de govern que pensem ha quedat obsolet els darrers anys.
Volem i necessitem un ajuntament més transparent al servei del poble, on la participació popular i associativa pels temes més rellevants sigui un aspecte més del dia a dia dels llançanencs
Si voleu informar-vos o ens voleu aportar les vostres inquietuds, podeu enviar un missatge directament a la nostra pàgina de Facebook o via e-mail a aplpartit@gmail.com
El canvi és a les vostres mans, APL us ofereix la possibilitat de fer-ho.
L’agrupació d’Alternativa per Llançà, us saluda atentament.
Para la gente de Llançà,
Hemos creado una agrupación llamada “ALTERNATIVA PER LLANÇÀ"(APL). Nuestra intención es renovar y favorecer la vida cotidiana a los ciudadanos de Llançà. No somos un partido político ni dependemos de las órdenes de nadie, nuestra función es trabajar para un Llançà mejor.
Por esto nuestro programa se basa principalmente en los tres pilares fundamentales de la economía municipal: el turismo, los impuestos y el Ayuntamiento. Queremos que Llançà sea la referencia de los pueblos del norte de la Costa Brava respecto al turismo, la economía, la sanidad, los deportes, la educación, etc. Conseguir una cooperación y un buen trabajo con las asociaciones a fin de favorecer la viabilidad de estas.
APL es un grupo de vecinos con diferentes ideas personales pero con la misma idea como grupo, con ganas de trabajar para Llançà y el deseo de cambiar un modelo de gobierno que pensamos que ha quedado obsoleto en los últimos años.
Queremos y necesitamos un ayuntamiento más transparente al servicio del pueblo, donde la participación popular y asociativa para los temas más relevantes sea un aspecto más del día a día de los llansanenses.
Si quieres informarte o aportar tus inquietudes, podéis enviar un mensaje directamente en nuestra página de Facebook o un e-mail a aplpartit@gmail.com
El cambio está en vuestras manos, APL te ofrece la posibilidad de hacerlo. 


Mobirise Website Builder

© AxL - Alternativa per Llançà

Made with Mobirise ‌

Free Web Site Maker